LSS

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

LSS team - Råd och stöd

Landstinget - huvudman för råd och stöd för att:

  • Insatsen har nära anknytning till de insatser som normalt ges inom Hälso- och sjukvården.
  • Kunskapen som behövs finns inom Landstinget.
  • Landstinget Dalarna ska verka för att alla som tillhör personkretstillhörighet ska få kännedom om lagen och de rättigheter den innebär.
  • All information ska utformas så att den är begriplig för sökanden eller dennes bud.
  • Landstingets personal har också ansvar för att informera personal och länets övriga medborgare om lagens innehåll.

För den enskilde kan råd och stöd bland annat gälla:

  • Att för större kunskap om vad funktionshindret innebär genom information till anhöriga, personlig assistent med flera.
  • Stödinsatser för att underlätta livssituationen, till exempel träningsprogram, hjälpmedel, stöd i kontakter med andra instanser eller myndigheter.