Hemrehab

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vanligaste patientkategorier

 • Hjärnskador inklusive stroke
 • Ortoped/amputation
 • Remiss

Teamets målsättning

 • att arbeta med helhetssyn och kvalité
 • att vara lättillgängliga och flexibla
 • att arbeta nära varandra
 • att se och möta patientens behov av rehabilitering

Hemrehabteam

Hemrehabteamet erbjuder under en begränsad tid rehabilitering, för personer som i nära anslutning till utskrivning från slutenvård har kvarstående behov av rehabilitering i hemmet.

Varför hemrehab

 • Patienten kan inte tillgodogöra sig träning vid öppenvårdsmottagning.
 • Patienten har inga kvarstående medicinska behov som kräver slutenvård.
 • Behov av träning i egen miljö för att fungera.
 • Hemrehab kan ge tidiga, intensivare träning under en begränsad period.

Hemrehab kan erbjuda

Insatser som utförs i hemmet kan bland annat bestå av:

 • Bedömning, träning/behandling i vardagliga aktiviteter, förflyttningar, kognitiv förmåga.
 • Utprovning av hjälpmedel.
 • Hjälp med bostadsanpassning.
 • Stöd/handledning till hemtjänstpersonal och anhöriga.
 • Hemrehab ger vinster för patienten

Tryggare patienter och anhöriga

 • Mer och tidigare aktiva i hemmet än på avdelning.
 • Patitenten får tidigare insikt i sina problem när de vistas i sin normala miljö.
 • Rehabpersonal ser kognitiva problem lättare och tidigare.
 • Bättre livskvalité - ffa strokepatient.
 • Direkt stöd vid hemgång.