Geriatrikmottagning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Slutenvård

På kliniken finns en avdelning för geriatrisk slutenvård, avd 58, med 19 vårdplatser, för strokerehabilitering, ortopedisk rehabilitering och palliativ vård. Vårt upptagningsområde är Falu kommun. Vi tar också emot allmängeriatriska patienter direkt från vårdcentralerna. Medelvårdtiden är runt tre veckor. Vissa patienter som behöver längre tids återhämtning kommer ibland till kommunens korttidsplatser i stället för direkt hem.

Öppenvård

Öppenrehabs geriatriska sektion har minnesmottagning samt strokeuppföljning för personer boende i Falun. Som länsuppdrag gör man minnesutredningar för personer i yrkesverksam ålder. Läkare från Öppenrehab ansvarar för särskilda boendena i Falu kommun.