Dagrehab

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dagrehab vänder sig till patienter som fått en neurologisk sjukdom eller skada, vilket är detsamma som t.ex. Stroke, Parkinson, MS eller skada på hjärnan orsakad av yttre våld mot huvudet.

Vi arbetar i ett team, bestående av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kurator, logoped, undersköterskor och läkare.

Vi försöker att ha en helhetssyn på patienten som innebär att rehabiliteringen inte bara syftar till att återfå så mycket av sin tidigare fysiska och psykiska funktionsförmåga utan att man även tränar på och får hjälp att hantera sin förändrade livssituation. I detta ingår ofta samarbete med anhöriga/närstående, ev. arbetsgivare och myndigheter som t.ex. Försäkringskassan.

Christina Lundberg
Sektionsledare Dagrehab
Telefon: 0226-49 63 51, 0226-49 63 71

Marianne Åberg
Undersköterska Reception och Dagrehab
Telefon: 0226-49 63 51

Rut Axelsson
Expeditionsbiträde Reception
Telefon:  0226-49 63 51