Avdelning 10 Geriatrik och Rehabilitering Avesta

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vårt huvudsakliga ansvarsområde är medicinsk äldrevård, stroke och ortopedisk rehabilitering.

Upptagningsområdet är södra Dalarna och du hittar oss i ett eget hus längst in på sjukhusområdet.

Länk till Avdelning 10 Geriatrik och Rehabilitering Avestas sidor på 1177