Avdelning 10 - Stroke

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Åsa Koivisto

Avdelningschef

0226-49 61 74 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Strokeenheten har 10 vårdplatser och är en kombinerad avdelning dvs. patienterna läggs in i det akuta skedet och vårdas hela sjukhusperioden på samma avdelning.

All personal är välutbildad i stroke och strokerehabilitering och rehabiliteringsfilosofin kommer in i vård och vårdplanering redan från första dagen.

Sjukgymnastik och arbetsterapi arbetar integrerat på avdelningen och en stor del av rehabiliteringsarbetet sker i samband med och förankras i de vardagliga situationerna på avdelningen, i en lugn miljö. Vi arbetar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna under sin vårdtid.

På avdelningen, finns även platser, där patienter som är inskrivna i teamet för speciell palliativ vård, kan få vård och behandling under en kortare period.

Vi håller oss uppdaterade kunskapsmässigt och arbetar för att utveckla vår verksamhet

Telefon

Sjuksköterskeexpeditionen, 0226 - 49 61 82
Telefonen till avdelningen är kopplad till växeln kl 07:00-09:00. Akuta ärenden kan dock kopplas fram.
Strokesköterskemottagning, 0226 - 49 61 27 telefontid onsdagar kl. 7.30-9.00.

Besökstider

Besökstiderna anpassas efter aktiviteterna på strokeenheten. För att patienterna ska kunna utnyttja tiden för rehabilitering på bästa sätt, har vi besökstid kl. 14.00-19.00. Det är viktigt att inte trötta ut patienterna med för långa och många besök. För att få lugn och ro i samband med måltiderna undanbedes alla besök i matsalen vid dessa tider.

Blommor

Allergireaktioner gör att avdelningen inte tillåter blommor. Undvik även parfymer och rakvatten. En del patienter kan ha sväljsvårigheter. Kontakta därför personalen innan du tar med något ätbart.