Välkommen till Geriatrik i Avesta

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Välkommen till en modern geriatrik- och rehabiliteringsklinik med ett väldefinierat uppdrag och med välfungerande vårdkedjor, vårdprogram och samarbetsformer.

Vi har en utpräglad teamorganisation med patienten och dennes anhöriga i fokus.

Vi bedriver verksamhet inom såväl sluten- som öppenvård. På kliniken finns en vårdavdelning med 24 vårdplatser och mottagningar som är inriktade på stroke, demens, och neurologiska sjukdomar samt dagrehabilitering.