Välkommen till Geriatrik i Avesta

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi bedriver verksamhet inom såväl sluten- som öppenvård. På enheten finns en vårdavdelning med ansvarsområde medicinsk äldrevård, stroke och ortopedisk rehabilitering. Geriatrik och rehabilitering öppenvård är en specialistmottagning inom flera kompetensområden. Vi arbetar i team med utredning, rehabilitering och uppföljning. Vårt huvudområde är neurologiska sjukdomar och skador.