Dietistverksamhet

Stäng

Kontakt

Malin Von Hofsten

Verksamhetschef

023-49 29 53 Skicka epost

Anna Sjödin

Biträdande verksamhetschef

023-49 29 35 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dietistverksamheten Avesta Falun Ludvika Mora är en länsövergripande klinik. Vi ansvarar för och ger individuell nutritions- och kostbehandling till patienter med nutritionsproblem och/eller kostrelaterade sjukdomar inom flertalet medicinska specialitetsområden på Avesta, Falu, Ludvika och Mora lasarett.

Vi arbetar både inom öppen- och sluten- specialistsjukvård vid de flesta av lasarettens specialistkliniker. Undantag är barnkliniken, habiliteringen och Skönvikt som har klinikanslutna dietister.

Våra insatser grundas på klinisk erfarenhet med följsamhet till evidensbaserad Nutritionsvetenskap. Insatserna är anpassade till specialistklinikernas mål och intentioner och vi arbetar i nära samverkan med övriga personalgrupper på klinikerna.

Verksamheten leds av avdelningschef Anna Sjödin samt av verksamhetschef, Malin von Hofsten.

Vi träffar patienter både inom sluten- och öppenvård. För att komma till vår mottagning behövs remiss.