Välkommen till Mammografimottagningen på Falu Lasarett, Falun

Stäng

Kontakt

Olof Ehrs

Verksamhetschef

Skicka epost

Maria Nyberg

Platschef mammografin

Skicka epost

Olof Ehrs

Verksamhetschef

Skicka epost

Diana Stark

Biträdande verksamhetschef

Skicka epost

Maria Nyberg

Platschef mammografin

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Verksamhetens uppdrag är att genom tidig upptäckt minska dödligheten i bröstcancer hos kvinnorna i Dalarna. Detta sker främst genom att alla kvinnor i åldern 40-74 år regelbundet kallas till mammografisk hälsokontroll, kvinnor 40-54 år med 18 mån intervall och 55-74 år vartannat år. Detta innebär att cirka 36 000-38 000 kvinnor i länet per år kallas till de mammografiska hälsokontrollerna. .

På mottagningen i Falun utreds de 2-3 % av kvinnorna som av någon anledning blir återkallade från den mammografiska hälsokontrollen. De flesta som återkallas har dock inte bröstcancer. På avdelningen undersöks även kvinnor som kommer på remiss eller som själva söker till mammografimottagningen i Falun. Här kontrolleras även kvinnor som av olika anledningar ska ha kontroller (t.ex. efter en bröstcanceroperation, stor ärftlig belastning mm).

Det finns även en bröstmottagning på Mora lasarett.

Inom Mammografiverksamheten i Dalarna arbetar professionell och erfaren personal med bred kompetens. Verksamheten präglas av en hög ambitions- och servicenivå, ett gott utvecklingsklimat och hög kvalitet på omhändertagandet.

Kontakt tidsbokning och rådgivning

Telefon: 023-49 22 49
Måndag-torsdag 7,30-16,30 samt fredag 7,30-12.

 Ni kan även kontakta oss via Mina vårdkontakter