Hälsokontroll

Stäng

Kontakt

Olof Ehrs

Verksamhetschef

Skicka epost

Maria Nyberg

Platschef mammografin

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Alla kvinnor i Dalarna mellan 40-74 år erbjuds hälsokontroll med mammografi. Hälsokontroll ska göras regelbundet för att bli effektiv. Detta sker främst genom att alla kvinnor i åldern 40-74 år regelbundet kallas till mammografisk hälsokontroll, kvinnor 40-54 år med 18 mån intervall och 55-74 år vartannat år. Då kan de flesta brösttumörer upptäckas tidigt och behandlingsresultatet blir ofta bättre.

Hur går hälsokontrollen till?

Brev med kallelse till mammografi kommer automatiskt vartannat år. Undersökningen kostar 150 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och sjukresor.

Hälsoundersökningarna görs i fasta lokaler i Borlänge och Mora. Personalen på mottagningen vid Falu lasarett ändrar/bokar/avbokar tider och granskar bilderna.

Friska kvinnor får undersökningsresultatet per brev inom en månad. Vissa kvinnor kan bli återkallade, vilket innebär att läkarna behöver komplettera undersökningen för att vara säkra vid bedömningen av bilderna. Det behöver inte betyda att vi har funnit någon elakartad förändring.

Kvinnor som är över 74 år och vill fortsätta med hälsokontroller får kontakta oss vartannat år.

Det är viktigt att själv lära känna sina bröst och regelbundet undersöka dem. Har du ytterligare frågor gällande hälsokontrollen kontakta oss.

Telefon

023-49 22 49

Telefontid

Måndag-torsdag kl. 07.30-16.30
Fredag kl. 07.30-12.00