Mammografi

Stäng

Kontakt

Olof Ehrs

Verksamhetschef

Skicka epost

Maria Nyberg

Platschef mammografin

Skicka epost

Ylva Larsson

Biträdande verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Verksamhetens uppdrag är att genom tidig upptäckt minska dödligheten i bröstcancer hos kvinnorna i Dalarna. Detta sker främst genom att alla kvinnor i åldern 40-74 år regelbundet kallas till mammografisk hälsokontroll, kvinnor 40-54 år med 18 mån intervall och 55-74 år vartannat år. Detta innebär att cirka 36 000-38 000 kvinnor i länet per år kallas till de mammografiska hälsokontrollerna.

Mammografiska hälsokontroller utförs i Borlänge och Mora och övrig mammografi finns på Falu och Mora lasarett.

Inom Mammografiverksamheten i Dalarna arbetar professionell och erfaren personal med bred kompetens. Verksamheten präglas av en hög ambitions- och servicenivå, ett gott utvecklingsklimat och hög kvalitet på omhändertagandet.

Kontakt tidsbokning och rådgivning

Telefon: 023-49 22 49
Telefontid: måndag-torsdag 07:30 - 16:30 , fredag 07:30 -12:00

Mammografi Borlänges sida på 1177
Mammografi Faluns sida på 1177
Mammografi Moras sida på 1177

Ni kan även kontakta oss via Mina vårdkontakter där ni även kan omboka erbjuden tid i webbtidboken.