Kunskapscentrum neuropsykiatri

Stäng

Kontakt

Kunskapscentrum neuropsykiatri

Soldatvägen 5 79140 Falun 023-49 18 70

Kerstin Pennonen

Avdelningschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kunskapscentrum neuropsykiatri är en av BUP Dalarnas länsgemensamma enheter. Man söker först till någon av BUP Dalarnas öppenvårdsmottagningar som efter sin bedömning och i samråd med gällande familj kan remittera vidare till Kunskapscentrum neuropsykiatri om den insatsen bedöms som mest adekvat.

På Kunskapscentrum neuropsykiatri gör vi en utredningsplanering och upprättar en insatsplan/utredningsplan. Vi sätter ihop ett team och planerar vilka yrkeskategorier som ska ingå. Tidplan, utredningstider, närteam och återkopplingstider görs upp och delges till er innan utredningsstart.

Vi inhämtar kompletterande information om behov finns. Detta görs efter godkännande från dig. Vi samarbetar med remitterande BUP-mottagning, skola, socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering och barn- och ungdomsmedicin.

På enheten finns avdelningschef, arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, psykolog, sjukgymnast och specialpedagog.

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-16.00

Telefon

023-49 18 70

Akut rådgivning på kvällstid, nätter och helger

BUP´s länsgemensamma enhet i Falun
Telefon 023-49 20 70