Välkommen till BUP-mottagningen Ludvika

Stäng

Kontakt

BUP Ludvika

Ludvika lasarett 771 81 Ludvika 0240-49 55 70 bup.ludvika@ltdalarna.se

Elisabeth Bogg

Biträdande avdelningschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det är viktigt att man söker hjälp när man själv eller ens barn/ungdom mår psykiskt dåligt. Att må psykiskt dåligt är något de flesta upplever någon gång under livet, det kan vara mer eller mindre allvarligt. Ofta kan familj, vänner, lärare eller någon annan man känner ge det stöd som behövs, ibland behöver man professionell hjälp.

Samarbetet med inom kommunerna inom vårt upptagningsområde är uppbyggt sedan många år och utvecklas ständigt.

Vad BUP ska hjälpa till med planeras tillsammans med familjen. Överenskommelsen skrivs ner i en vårdplan som man sedan går igenom med jämna mellanrum.

När det behövs samarbetar vi med de andra enheterna inom BUP men också med till exempel skola, socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomsmedicin, ungdomsmottagningarna, primärvård. Detta görs som en del av den planerade vården och man skriver en samordnad individuell plan. Där gör man klart vilken hjälp som behövs från olika håll. Även samordnade individuella planen ska följas upp för att se att det man kommit överens om har gjorts och att detta hjälper barnet/ungdomen/familjen.

Behandling kan ges individuellt och/eller i grupp och familjen brukar vara en del av behandlingen. För äldre ungdomar kan man ibland komma överens om att de kommer själva.

Man kommer till öppenvårdsmottagningen genom att ringa själv eller via remiss från till exempel skola, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomshabilitering, ungdomsmottagning eller socialtjänst. Man kan ringa och få råd av oss eller diskutera om man behöver hjälp på BUP eller någon annanstans.

På mottagningen samarbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut och medicinska sekreterare.

Upptagningsområden

Ludvika och Smedjebacken


Öppettider

Måndag-fredag kl. 08.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00


Telefon

0240-49 55 70, Vi använder telefonisystemet TeleQ med flerval.

1) Akut - (dvs ärenden som inte kan vänta tills nästa dag).
Du får en uppringningstid och personal kommer att ringa upp för att höra på vilket sätt vi kan hjälpa dig.

2) Pågående ärenden - Under detta val får Du 6 alternativ:

  1. Återbud (Röstbrevlåda)
  2. Recept (Röstbrevlåda)
  3. Lämna mätvärden (Röstbrevlåda)
  4. Fråga kring väntetider
  5. Journalutlämning
  6. Övrigt

3) Ny patient - Du kommer då till en enhet och personal kommer att ringa upp Dig.
Du får råd eller om Du har svårigheter som bedöms tillhöra specialistnivå så skickas en remiss som sedan hanteras i en remissgrupp.


Fax

0240-49 55 83


Akut rådgivning på kvällstid, nätter och helger

BUP:s länsgemensamma enhet i Falun
Tel: 023-49 20 70


Till vårdpersonal

Remiss till BUP Dalarna