Avdelning 68 Heldygnsvård

Stäng

Kontakt

Avdelning 68

Falu lasarett Psilanders väg 4 79182 Falun 023-49 20 68

Anette Junger

Avdelningschef

Anna Elfqvist

Bitr.avdelningschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelning 68 är en gemensam resurs för hela BUP Dalarna. Vi har fyra vårdplatser men även möjlighet att arbeta med familjen hemma om det är den bästa hjälpen.

Avdelningens uppdrag är att arbeta med akuta situationer och kortare inläggningar. Fördjupad barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning/utredning görs på öppenvårdsmottagningarna men enstaka gånger behöver den göras på avdelningen. En vårdnadshavare läggs in tillsammans med barnet/ungdomen och vi har kontakt med övriga familjen.

Till avdelning 68 kommer man antingen genom sin öppenvårdsmottagning eller genom vår länsgemensamma jour – se Akuta ärenden

På avdelningen samarbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, behandlingsassistenter, skötare/undersköterskor (avdelning 68) specialpedagog och medicinska sekreterare.

Vi samarbetar alltid med den öppenvårdsmottagning dit barnet/ungdomen hör. Vid inläggning görs en vårdplanering tillsammans med familjen. Det man kommer överens om skrivs ner i en vårdplan. När det behövs samarbetar vi också med t ex socialtjänst, barn- och ungdomsmedicin och skola. Då skrivs en samordnad individuell plan. Där gör man klart vilken hjälp som behövs från olika håll och även samordnade individuella planen följs upp för att se att det som man bestämt har gjorts.

De flesta fortsätter sin kontakt med öppenvårdsmottagningen efter utskrivning eller också hjälper avdelningen till så att man får kontakt där.