Ätstörningsenheten Tornet

Stäng

Kontakt

Ätstörningsenheten Tornet

Besöksadress:

Svärdsjögatan 19 791 31 Falun 023-49 23 32

Simone Reiche Nordström

Avdelningschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tornet är en länsgemensam enhet som specialiserat sig på ätstörningar (anorexia nervosa, bulimia nervosa, ätstörning UNS). Man söker först till öppenvårdsmottagningen som kan remitterar till Tornet om det är den bästa hjälpen. De flesta som söker till BUP för ätstörningar får behandling på Tornet. Ibland kommer man överens om att även öppenvårdsmottagningen ger någon form av hjälp och då arbetar vi nära tillsammans.

Tillsammans med barnläkare träffar vi barnet/ungdomen och föräldrarna för att göra en bedömning av vilken hjälp som behövs. En vårdplan skrivs tillsammans med familjen där man bestämmer hur hjälpen ska ges. Samarbete kan ske under behandlingstiden. Skola och socialtjänst är exempel på andra vi kan ha samarbete med. Om socialtjänsten gör någon form insatser skrivs en samordnad individuell plan för att klargöra vad som ska göras, av vem och när. Både vårdplan och samordnad individuell plan följs upp så att man ser att det man kommit överens om blir genomfört.

Behandling kan ske individuellt och/eller i grupp och familjen deltar i behandlingen på Tornet. Det finns möjlighet att vara dagpatient på Tornet. Det innebär att man är där en eller ett par hela dagar i veckan och får olika slags behandling t ex individuella samtal, samtal med familjen, bild, matträning. De flesta kommer på besök någon eller ett par timmar en gång i veckan eller mer sällan.

På Tornet samarbetar läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, behandlingsassistenter, specialpedagog och medicinsk sekreterare.

Öppettider

Måndag-Fredag kl. 08.00-16.00

Telefon

023-49 23 32

Telefontid vecka 25-33 (19/6-20/8)
kl. 08.00-08.30 samt 13.00-13.30

Rådgivning på dagtid

Vänd dig till den öppenvårdsmottagning du tillhör.

Akut rådgivning på kvällstid, nätter och helger

BUP:s länsgemensamma enhet i Falun

Tel: 023-49 20 70