Välkommen till Barn- och ungdomsmedicin i Mora

Stäng

Kontakt

Anders Grawé

Verksamhetschef

023-49 20 00

Gun-Marie Jemth

Avdchef länsdelsmottagning Mora

0250-49 33 92 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barn- och ungdomsmottagningen vid Mora lasarett erbjuder specialistsjukvård för barn och ungdomar 0 t.o.m. 17 år boende i Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen, Malung, Vansbro kommuner.

Specialistsjukvård innebär att vi tar hand om sjukdomar och ohälsa som kräver mer specialistkunskap och resurser än vad som normalt finns på vårdcentralen. Vanligtvis remitteras barn och ungdomar från vårdcentral, barnavårdscentral samt skolhälsovård.

Inom vårt upptagningsområdet bor det cirka 12 000 barn och ungdomar. Mottagningen är en länsdelsmottagning inom Barn- och ungdomsmedicin Dalarna.

Kontakt

Kontakt tas på telefon 010-249 00 50 eller via 1177 Vårdguiden.