Ludvika Barn- och ungdomsmottagning

Stäng

Kontakt

Anders Grawé

Verksamhetschef

023-49 20 00

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Verksamheten är förflyttad till Borlänge barn- och ungdomsmottagning sedan juni 2015.

Patienter som behöver komma i kontakt med barnmottagningen kan ringa 010-24 900 50 eller gå in via 1177 Vårdguiden.

Till Borlänge barn- och ungdomsmottagning