Specialistmottagningar

Stäng

Kontakt

Anders Grawé

Verksamhetschef

023-49 20 00

Annika Olofsson

Avdelningschef Specmott/Dagvård/Avd 34

023-490217 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specialistmottagningen erbjuder specialistvård för framför allt barn och ungdomar med kroniska sjukdomar i åldern 0 t o m 17 år, boende i hela Dalarna.

Mottagningen är en länsmottagning där barn och ungdomar remitteras från våra länsdelsmottagningar (Barn- och ungdomsmottagningar) i länet.
Barn och ungdomar som kräver uppföljning av mottagningens team kan efter sjukhusvistelse remitteras till mottagningen. I teamen ingår olika yrkeskategorier med subspecialitéer.

Inom upptagningsområdet bor ca 54 000 barn och ungdomar.

 

För att komma i kontakt med Specialistmottagningen, ring

023-49 04 20