Lekterapi

Stäng

Kontakt

Anders Grawé

Verksamhetschef

023-49 20 00

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Lekterapin är en frizon för barnet och familjen, det betyder att inga medicinska behandlingar eller undersökningar får göras på lekterapin.

Lekterapin skall fungera som en oas för vila och rekreation.

På lekterapin kan man koppla av, läsa, spela spel och hålla på med olika skapande verksamheter. Alla inneliggande barn och ungdomar samt föräldrar och syskon är välkomna till lekterapin. För tonåringarna finns ett tonårsrum med dator, internetuppkoppling, tv-spel, filmer, musikanläggning och olika instrument. Det finns också möjlighet till utomhuslek.

Barn och ungdomar på vårdavdelning som av olika anledningar inte kan komma till lekterapin,s lokaler, besöker lekterapin,s personal inne på vårdrummet.

Lekterapin ingår som en integrerad del av klinikens verksamhet med bl.a. förberedelse av barn och ungdomar inför vissa undersökningar. Personalen på lekterapin är förskolelärare och fritidspedagoger.

Lekterapin finns i anslutning till dagvårdsavdelningen och avdelning 34 och har öppet dagtid måndag till fredag. Man kan även vara på lekterapin kvällar och helger efter överenskommelse med personalen på avdelning 34.