Avdelning 34

Stäng

Kontakt

Anders Grawé

Verksamhetschef

023-49 20 00

Malin Häggström

Avdelningschef

023-49 22 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelning 34 är Barn- och ungdomsmedicin Dalarnas barn- och ungdomsavdelning. Vårdavdelning för barn och ungdomar 0 till och med 17 år som behöver vara inlagda på sjukhus för medicinsk, kirurgisk eller ortopedisk sjukhusvård.

Avdelningens verksamhet består av planerad vård och behandling samt till stor del akutsjukvård. Sjukdomsdiagnoserna är många. Här samarbetar barnkompetent vårdpersonal med många olika vårdyrken för barn, ungdomar och familjens vårdbehov.

Vårdmiljön på avdelningen är speciellt anpassad för barn och ungdomar. Avdelningen har 18 vårdplatser.

 

Kontakt tas på telefonnummer 023-49 11 34