Neonatalavdelning

Stäng

Kontakt

Anders Grawé

Verksamhetschef

023-49 20 00

Mia Vestling

Avdchef 33

023-49 24 54 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Neonatalavdelningen är Barn- och ungdomsmedicin Dalarnas nyföddhetsavdelning. Här vårdas nyfödda sjuka samt för tidigt födda barn med varierande vårdbehov, från lättvård till intensivvård. På avdelningen arbetar barnkompetent personal tillsammans med dietist, kurator, sjukgymnast m.fl. som behövs för barnets och familjens vårdbehov.

Neonatalavdelningen har ett nära samarbete med BB/förlossning. Målet är att ge en god vård till alla födande familjer och i möjligaste mån undvika separation av barn och mamma.

Om barnet är i behov av av neonatalvård kommer du som mamma att erbjudas sängplats i anslutning till barnets vårdplats. Du är inskriven på BB och omhändertas av barnmorskor därifrån så länge du är i behov av medicinsk vård. Under den tiden betalar du vårdavgift och får mat på BB. Vår ambition är att du som pappa/partner erbjuds sängplats men periodvis kan det behovet vara svårt att tillgodose. För föräldrarna är vistelsen på neonatalavdelningen kostnadsfri och frukost ingår. Övriga måltider går att tillaga i föräldrarnas dagrum.

För de underburna barnen finns möjlighet att bli utskrivna till neonatal dagvård. Detta sker när läkare bedömt att barnet är medicinskt stabil. Man får då komma på regelbundna besök till BB/Neo Dagvårdsmottagning och träffa barnsjuksköterska samt vb barnläkare.

Syskon: När barnet och föräldrarna vistas på familjerummen är syskon välkomna att vara tillsammans med föräldrarna dygnet runt. Så länge barnet vårdas på intensivvårdsplats är syskon välkomna efter överenskommelse med personalen. Syskon måste vara friska.

Besök: Restriktivt och efter överenskommelse med personalen. Högst två personer samtidigt är välkomna.

Kontakt tas på telefonnummer 023-49 20 33