Välkommen till Barn- och ungdomsmedicin i Falun

Stäng

Kontakt

Anders Grawé

Verksamhetschef

023-49 20 00

Anders Grawé

Verksamhetschef

023-49 20 00

Malin Ekdahl

Kliniksamordnare

023-49 20 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barn- och ungdomskliniken benämns den verksamhet som Barn- och ungdomsmedicin Dalarna har på Falu lasarett.

Här har vi vårdavdelningar, dagvårdsavdelning och Specialistmottagning Barn- och ungdomsmedicin Dalarna. Dessa verksamheter har hela länet som upptagningsområde.
Här finns även Barn- och ungdomsmottagning Falun som är en av våra länsdelsmottagningar.

Hos oss arbetar olika personalkategorier med barnkompetens för att barn och ungdomar skall få en sjukvård av hög kvalitet i en bra vårdmiljö anpassad för barn och ungdomars behov.

Specialistsjukvård innebär att vi tar hand om sjukdomar och ohälsa som kräver mer specialistkunskap och mer resurser än vad som normalt finns på vårdcentralen. Vanligtvis remitteras barn och ungdomar från vårdcentral, barnavårdscentral samt skolhälsovård.

Jourverksamhet bedrivs dygnet runt på Akutmottagningen Falu lasarett.

I Dalarna finns cirka 54 000 barn och ungdomar.