Arbetsterapi Gerrehab

Stäng

Kontakt

Eva Agrell Lindberg

Avdelningschef Arbetsterapi Gerrehab

023-49 07 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arbetsterapi Gerrehab servar kliniken för Geriatrik och rehabiliteringsmedicin där vår huvudsakliga uppgift är bedömning och träning av kognition, aktivitetsförmåga samt utprovning/utlämning/inträning av personliga hjälpmedel, samt instruktion/handledning till hemtjänst och personliga assistenter.

GerRehab

Kliniken består av öppenvård (öppenrehab) och två vårdavdelningar.
Arbetet genomförs i team med övrig rehab- och vårdpersonal.

Öppenrehab är indelad i tre sektioner:

  • Till hjärnskadesektionen kommer patienter i arbetsför ålder som förvärvat en hjärnskada.
  • Till neurosektionen kommer patienter i arbetsför ålder med neurologiska skador eller sjukdomar tex ryggmärgsskada, MS, postpolio. Arbetsterapeut bedömer, behandlar och tränar individuellt eller i grupp. Detta kan också ske i patientens hem eller på arbetsplatsen/i skolan.
  • Till geriatriska sektionen kommer patienter med minnesproblem och stroke. Arbetsterapeut medverkar vid demensutredning samt strokeuppföljning.

Vårdavdelningar:

  • På geriatriska avdelningen finns i huvudsak patienter med stroke eller ortopediska åkommor. Arbetsterapeut bedömer och tränar funktions- och aktivitetsförmåga sam provar ut och förskriver de personliga hjälpmedel som kan behövas. Detta kan också ske i patientens hem.
  • På rehabiliteringsmedicinska avdelningen finns i huvudsak patienter i arbetsför ålder med framför allt stroke, skallskada eller ryggmärgsskada. Arbetsterapeut bedömer och tränar funktions- och aktivitetsförmåga. Detta kan också ske i hemmet.