Arbetsterapi Akutrehab

Stäng

Kontakt

Eva Fröberg

Avdelningschef Arbetsterapi Akutrehab

023-49 25 71 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Akutrehab servar lasarettets mer akuta kliniker där den huvudsakliga insatsen från vår enhet gäller bedömning av kognitiv förmåga, handfunktion, fortsatt rehabiliteringsbehov samt möjlighet att fungera tillfredsställande i sitt hem efter utskrivning. Därtill kommer upprättande av träningsprogram, ortos/handskenetillverkning och utprovning/utlämning/inträning av personliga hjälpmedel.

Ortopedi

Ortopedkliniken består av en mottagning och två vårdavdelningar.
Arbetet genomförs i team med läkare samt övrig rehab- och vårdpersonal

Mottagning/öppen vård:

Hit kommer bla patienter med handskador. Arbetsterapeuterna arbetar med handskaderehabilitering i form av individuell ortostillverkning/handskenor, handträning och individuellt utformade träningsprogram.

Vårdavdelning:

Här finns patienter som genomgått bl a höft- och knäoperationer. Arbetsterapeuten arbetar med bedömning av möjligheten till att klara sin hemsituation samt vid behov, förskrivning av personliga hjälpmedel.

Reumatologi

Kliniken består av en mottagning/öppenvård samt en vårdavdelning. Här finns patienter med olika former av inflammatorisk reumatisk sjukdom.
Arbetsterapeuter ingår i klinikens olika team på vårdavdelning och inom öppen vård. Uppgifterna består till största delen av bedömning och behandling av handfunktion i aktivitet, samt bedömning och behandling i personlig vård, boende, arbete och fritid.

Kirurgi

Kliniken består av mottagning och tre vårdavdelningar. Här finns patienter som genomgått kirurgisk behandling vid tex brännskador, skallskador med mera. Arbetsterapeut bedömer behov av fortsatt rehabilitering samt behov och förskrivning av personliga hjälpmedel. Arbetet genomförs som konsultuppdrag.

Infektion

Kliniken består av mottagning och vårdavdelning. Här finns patienter med olika former av infektioner. Arbetsterapeutens uppgift består av bedömning av aktivitetsförmåga, behov och förskrivning av personliga hjälpmedel vid hemgång och stimulans till aktivitet. Arbetet genomförs som konsultuppdrag.

Medicin

Kliniken består av flera olika specialiteter och har både mottagningar och vårdavdelningar. Arbetet genomförs i team med övrig rehab- och vårdpersonal. Arbetsterapi finns för patienter med stroke, parkinsons sjukdom, MS, KOL, cancer med mera. Arbetsterapeut bedömer behov av fortsatta rehabiliteringsinsatser, möjlighet att komma hem samt behov och förskrivning av personliga hjälpmedel samt deltar i patientundervisning.

Cardiologi

Här finns patienter med hjärtproblem av olika slag. Arbetsterapeutens uppgift är främst att bedöma behov av och förskriva de personliga hjälpmedel som behövs i hemmet. Arbetet genomförs som konsultuppdrag.