Välkommen till Arbetsterapi Psykiatri

Stäng

Kontakt

Gunilla Nilsson

Kontaktperson

0225-494424 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arbetsterapi inom psykiatri tillhandahåller arbetsterapeutiska insatser till patienter inom psykiatrisk sluten och öppenvård. Arbetet genomförs i nära samarbete med övrig personal i teamet så som läkare, psykolog, kurator, sjuksköterskor omvårdnadspersonal och samtalsterapeuter.

Vi bedriver arbetsterapeutisk verksamhet där behov och delaktighet är i centrum. Arbetsterapeut utreder och bedömer resurser, förmågor och problem i vardagslivet t.ex. förmåga att sköta sitt boende, att ta hand om sig själv, arbete, studier och fritid. Arbetsterapeutens behandlings- och träningsinsatser syftar till att patienten ska återfå, förbättra eller behålla sin förmåga att fungera tillfredställande i vardagslivet.
I dagsläget finns det 14 arbetsterapeuttjänster inom psykiatrin i Dalarna.