Välkommen till Arbetsterapi i Dalarna!

Stäng

Kontakt

Anna Samuelsson

Verksamhetschef

023-49 04 76 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Rosablommande träd.

Arbetsterapi är till för dig som har en funktionsnedsättning som medför begränsningar i ditt dagliga liv.

I samråd med dig utreder och analyserar arbetsterapeuten hur funktionsnedsättningen påverkar din förmåga att utföra olika aktiviteter. Arbetsterapeuten samverkar med dig för att på olika sätt lösa eller mildra svårigheterna.

Exempel på vad arbetsterapeuten kan bistå med:

  • Hitta åter till eller finna nya sätt att utföra aktiviteter som du anser meningsfulla
  • Prova ut och förskriva hjälpmedel
  • Ergonomisk rådgivning
  • Utreda behov av och ge förslag till bostads- och/eller arbetsplatsanpassning
  • Ge råd och stöd till dig och/eller andra i din närhet

Inom landstinget finns arbetsterapeuter på vårdcentraler, sjukhus, inom syncentral, habilitering och psykiatri.