Välkommen till Ambulanssjukvården Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ambulans under utryckning. Foto: Janne Eriksson

Ambulanssjukvården Dalarna ska tillhandahålla ambulanssjukvård och sjuktransporter för befolkningen i Dalarna och i akuta situationer nå 90 % av befolkningen inom 30 minuter.

Ambulanssjukvården Dalarna har också uppdraget att tillhandahålla sjukvårdsutbildning för räddningstjänstpersonal från kommuner som tecknat avtal med Landstinget Dalarna om IVPA (I Väntan På Ambulans) verksamhet.

Yrkeskategorier

Det förekommer tre olika registrerade yrkeskategorier inom ambulanssjukvården Dalarna; Ambulanssjukvårdare, Grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanssjukvård. Vi har även sjuksköterskor med specialistutbildning i anestesi, IVA, primärvård, operation samt med barnmorskeutbildning.

Behandling

Den prehospitala sjukvård vår ambulanspersonal tillhandahåller följer länsgemensamma behandlingsprinciper med nationell förankring, samt arbetsmetoderna AMLS (Advanced Medical Life Support), PHTLS (PreHospital Trauma Life Support), PS (PreHospital Sjukvårdsledning), A-HLR, samt Barn -HLR.

Vi använder oss även av Triage enligt RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment)samt SBAR modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal, som införts i samverkan med länets akutmottagningar.

Ambulanssjukvården har en viktig roll i vårdkedjor för patienter med akut hjärtinfarkt, stroke och höftfrakturer samt samverkar med primärvård för att hitta bästa vårdnivå för patienten.

Antal ambulanser

I Dalarna finns 35 ambulanser att tillgå inklusive reservambulanser, av dessa är 23 i drift vardagar. Under perioden 1 december till 30 april finns även en ytterligare ambulans placerad i Sälen under högsäsong.

AmbulansstationerAntal ambulanser
Avesta 2 dygn + 1 dag (M -F)
Borlänge 3 dygn
Falun 2 dygn + 1 dag (M -F)
Leksand 2 dygn + 1 dag (M -F
Ludvika 2 dygn + 1 dag (M -F)
Malung   1 dygn
Mora 2 dygn + 1 dag (M -F
Sälen 1 dygn
Särna 1 dygn
Vansbro 1 dygn
Älvdalen 1 dygn
Totalt 18 dygn + 5 dag (M-F)