Akutsjukvård i Mora

Stäng

Kontakt

Thomas Lindberg

Verksamhetschef

0250-49 30 00 Skicka epost

Maria Ädling

Avdelningschef

0250-49 32 01 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Entré för akutkliniken vid Mora lasarett.

Akutkliniken vid Mora lasarett bedriver specialiserad akutsjukvård. Vi bedömer, prioriterar och behandlar akut svårt sjuka eller skadade patienter.

På akutmottagningen finns jourläkare inom specialiteterna medicin, kirurgi, ortopedi och anestesi. Övriga specialiteter/mottagningar kan konsulteras vid behov. Akutmottagningen är öppen dygnet runt, året om.
Akutkliniken innehar också en intermediär vårdavdelning med sex vårdplatser. Dessa är gemensamma för klinikerna.

På akutmottagningen finns ingen rak turordning, utan patienten sorteras med stöd av prioriteringsmodellen RETTS, där vitala parametrar, symtom samt kontaktorsak kombineras till fem prioriteringsnivåer. Det innebär att de som är svårast sjuka eller skadade får en högre prioritet och därmed snabbare behandling. De lägsta nivåerna kan ha långa, upp till mycket långa väntetider. En lägre nivå kan också innebära hänvisning till annan vårdnivå. För att undvika detta är det bra om du alltid ringer din vårdcentral, 1177 eller 112 vid akuta tillstånd innan du åker in till akutmottagningen.

Upptagningsområde

Akutmottagningen vid Mora lasarett har ett upptagningsområde på ca 80 000 invånare. Turismen innebär dock mer än en fördubbling av befolkningsunderlaget under vissa perioder. Det innebär hela skidsäsongen med extra toppar under sportlov och påsk, men också sommaren med betydande nationell/internationell turism. Antal besök är ständigt ökande. Under 2015 hade vi mer än 24 300 registrerade besök.