Akutsjukvård i Avesta

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Annika Borg Eriksson

Avdelningschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Akutmottagningen är öppen dygnet runt alla dagar i veckan. Mellan kl. 17.00-21.00 vardagar, kl. 09.00-17.00 helger samt röda dagar finns primärvårdens jourmottagning belägen på Avesta Akutmottagning. På akutmottagningen finns också AVA, akutvårdsavdelning med 5 vårdplatser.

Triage

Vårt omhändertagande av den vårdsökande baseras på bedömning och prioritering - så kallad triage. Detta innebär att när du söker akut hos oss bedöms och prioriteras du utifrån dina sjukdomssymtom. Detta för att du som vårdsökande ska få en så säker och bra vård som möjligt och känna dig trygg medan du väntar. De patienter som är allvarligast sjuka och skadade måste alltid tas om hand först.
Vid prioriteringen används fem olika färger som anger svårighetsgraden och behovet av akut sjukvård.

Röd = Livshotande tillstånd som omedelbart tas om hand av personalen.Orange = Patient som kan utveckla livshotande tillstånd om den får vänta. Tas om hand inom relativt kort tid.Gul = Patient som på grund av det medicinska tillståndet kan vänta någon eller några timmar utan medicinsk risk.Grön = Patient som kan vänta medan andra svårt sjuka patienter får gå före. Ingen medicinsk risk att vänta.Blå = Patient som har symtom på sjukdom eller lättare åkomma som kan vänta utan medicinsk risk.

I vissa fall kan du efter samtal med triagesjuksköterskan bli hänvisad till din vårdcentral eller få egenvårdsråd.