1177 Vårdguidens e-tjänster

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Pappa som söker sjukvårdsråd via sin dator tillsammans med sin dotter.

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du snabbt, enkelt och säkert kan sköta dina vård- och tandvårdsärenden utan att behöva köa i telefon.

Logga in på 1177.se (1177 Vårdguidens e-tjänster)

Här är ärendena du kan utföra

Alla vårdcentraler och specialistmottagningar i Dalarna ett unikt utbud av ärendetyper som till exempel:

Blodgivare i Dalarna och kvinnor som fått kallelse till hälsoundersökning med mammografi kan av- och omboka sin tid genom att logga in på 1177.se.

Så loggar du in i e-tjänsterna

Sköt ditt barns ärenden

Du som är vårdnadshavare kan utföra ärenden åt ditt barn via din egen inloggning på 1177.se. Du kan vara ombud för ditt barn fram till dess att ditt barn fyller 13 år.