Välkommen till Samtalsmottagningarna barn och unga i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Många genomskinliga och färglada spelkulor mot vit bakgrund.

Samtalsmottagningen barn och unga är en verksamhet inom primärvården i nära samarbete med ungdomsmottagningen, socialtjänsten och elevhälsan.

Verksamheten erbjuder råd- och stödsamtal, bedömning, behandling, individuellt föräldrastöd och diagnostik för barn och unga i åldrarna 0 tom 17 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. De arbetar utifrån ett familjeperspektiv där hela livssituationen, symtomens allvarlighetsgrad och barnets/ungdomens funktionsnivå är avgörande faktorer.

Du kommer i kontakt med samtalsmottagningen barn och unga genom att ringa själv, via remiss eller vårdförfrågan från till exempel skola.

I dag finns mottagningarna på föjande orter (se vänstermenyn) men de är under uppbyggnad för att finnas tillgängliga i hela länet. Om det ännu inte finns en mottagning på din ort, vänd dig till den vårdcentral där du är listad för att få hjälp.