Patientförsäkringen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patienterna inom landstingens hälso- och sjukvård och tandvård omfattas av en patientförsäkring tecknad hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Försäkringen gäller även den vård som privata vårdgivare utför på uppdrag av landstingen.

Ersättning vid vårdskada

Om du drabbas av skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Skadan ska ha samband med behandling vid sjukhus, läkar- eller tandläkarmottagning, sjukgymnastik eller annan vård som landstinget ansvarar för.

Du anmäler skadan till Patientförsäkringen Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Skadeanmälningsblankett och mer information hittar du på webbplatsen under länken till höger. Du kan också ringa kundtjänst på Patientförsäkringen Löf, telefon 08-551 010 00.

Blankett för skadeanmälan ska finnas på sjukhus, vårdcentraler och tandvårdskliniker.

Information om patientförsäkring kan också fås i kontakt med Patientnämnden, som även tillhandahåller blanketter och broschyrer.