Ersättning från landstinget - Landstinget Dalarna

Ersättning från landstinget

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förutom ersättning från Patientförsäkringen för patientskador, kan landstinget i vissa fall betala ersättning för händelser som inträffar i anslutning till den verksamhet som landstinget bedriver. Det gäller t.ex. i samband med operationer som ställs in med kort varsel och för tillhörigheter som skadats eller förkommit. Landstinget påtar sig i dessa ersättningsfall ett ansvar för den skada som drabbat den enskilde.

Ersättning för skadade eller förkomna tillhörigheter

Skada/förlust vidimeras av respektive vårdcentral/klinik och skickas sedan till sjukhussamordnare Hans Liljeberg, Hälso- och sjukvårdens stab, för handläggning. Se blankett under "Relaterad information" till höger.

Ersättning för inställd operation

Landstinget har antagit samverkansnämndens rekommendation om ersättning då operation ställs in i sent skede.