Patientlagen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ung patient möter läkare. Pappa håller om barnet.

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innebär bland annat möjlighet att välja primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet, med iakttagande av landstingets remisskrav.

Lagen innehåller följande delar:
• information,
• samtycke,
• delaktighet,
• val av behandlingsalternativ,
• ny medicinsk bedömning,
• fast vårdkontakt och individuell planering,
• tillgänglighet,
• val av utförare,
• personuppgifter och intyg,
• synpunkter, klagomål och patientsäkerhet.

Mer information finns på 1177 Vårdguiden

Kontaktuppgifter och länkar till ytterligare information hittar du i högermenyn.