Spärra uppgifter

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Som patient har du möjlighet att spärra uppgifter i din journal så att andra vårdenheter eller vårdgivare inte kan ta del av dem. Det finns två olika typer av spärrar, inre- och yttre spärr.

Inre spärr

Inom Landstinget Dalarna kan du spärra din journal för andra vårdenheter, så kallad "inre spärr". Det betyder att uppgifterna som finns hos en vårdenhet spärras för andra vårdenheter exempelvis vårdcentraler och specialistkliniker (till exempel medicinkliniken och kirurgkliniken).

Hävning av inre spärr

Är hälsotillståndet allvarligt och du själv inte kan informera dem som vårdar dig om din vårdhistorik kan en inre spärr tas bort tillfälligt med ditt samtycke. Om läget är så allvarligt så att du inte kan ge ett samtycke kan spärren forceras genom så kallad nödåtkomst, men då måste uppgifterna ha betydelse för den vård som du absolut bedöms vara i behov av. Du ska så snart det är möjligt informeras om nödåtkomst skett.

Yttre spärr

Landstinget Dalarna deltar i system för sammanhållen journalföring. Det innebär möjlighet för olika vårdgivare (till exempel privata vårdcentraler eller andra landsting) att genom direktåtkomst läsa i varandras patientjournaler, förutsatt att du som patient givit ett uttryckligt samtycke. Om du inte vill delta i sammanhållen journalföring har du rätt att säga nej till denna möjlighet. Ditt nej kommer i så fall att ses som en spärr i systemet och kallas för en "yttre spärr".

Hävning av yttre spärr

En yttre spärr kan bara hävas av den vårdgivare som satt spärren på din begäran. Det får konsekvenser i ett nödläge, eftersom uppgiften inte kan forceras av en annan vårdgivare även om du skulle samtycka till detta. Det innebär att du måste kontakta den vårdgivaren som satt spärren och begära att den tas bort. Om nödläget är så allvarligt att du inte förmår detta måste den vårdgivare som ger dig vård och som bedömer att informationen är livsviktigt kontakta den vårdgivare som satt spärren och begära att spärren hävs på grund av nödläget.

Innan du väljer att spärra

Innan du väljer att spärra journalinformation måste du vara medveten om vad detta innebär. Vårdpersonalen har skyldighet att informera dig om vad en spärr skulle innebära. En konsekvens om du väljer att spärra information är till exempel att du själv berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en bra och säker vård.

Om du funderar på att spärra din journal kan du vända dig till landstingets centrala informationsfunktion för mer information om spärrar.

Kontaktuppgifter information om spärrar

E-post: journal.sparr@ltdalarna.se
Telefon: 023-49 23 00 (telefontid mån - fre kl. 08.00-09.00)

Borttagande av av spärrar

Om du tidigare valt att spärra uppgifter men ändrar dig kan du när som helst be vårdpersonalen ta bort spärren. Du måste kontakta vårdpersonalen hos den vårdgivare som satt spärren om du vill ta bort den.

Spärra ditt barns journal

Som förälder eller annan närstående har du inte rätt att spärra uppgifter för barn. Barn som bedöms vara tillräckligt mogna har själva rätt att spärra journaluppgifter.