Exempel på en besvärshänvisning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Om du vill överklaga detta beslut med stöd av Förvaltningslagen skall du skriva till Förvaltningsrätten.

Av skrivelsen skall det framgå:

  • Vilket beslut som överklagas
  • Varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
  • Uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Underteckna skrivelsen

Om du anlitar ombud ska underteckna skrivelsen och sända in den tillsammans med namn, postadress och telefonnummer samt en fullmakt.

Din skriftliga överklagan ställs till Förvaltningsrätten men skickas till:

Landstinget Dalarna
Landstingsstyrelsen
Box 712
791 29 Falun

Nämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.

Nämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten - eller i förekommande fall till Kammarrätten - för prövning om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt.