Dataskyddsförordningen (GDPR)

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 25 maj 2018 ersatte EU:s Dataskyddsförordning (även kallad GDPR) den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen stärker privatpersoners integritet och rätten att själv bestämma över sina personuppgifter.

För privatpersoner innebär förordningen bland annat att man får större möjlighet att själv bestämma över sina personuppgifter. Man har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas och vilket ändamål behandlingen har, varifrån uppgifterna kommer, vilken rättslig grund behandlingen sker på samt hur länge uppgifterna kommer att sparas om det är möjligt.

Samtidigt som privatpersonernas rättigheter stärks ökar kraven på hur företag och organisationer får hantera personuppgifter. Med nya Dataskyddsförordningen blir den personuppgiftsansvarige skyldig att anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om en myndighet bryter mot Dataskyddsförordningen kan den få betala sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner kronor.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.