Multicenterstudier

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid forskningsstudier där nyinsamlade prover från flera sjukvårdshuvudmän omfattas finns nationella riktlinjer upprättade. Prov utlämnas då direkt till sekundär biobank hos forskningshuvudmannen som kan vara läkemedelsföretag eller universitet.

Ansökan om multicenterstudie skickas till det RBC (regionalt biobankscentrum) i den region där multicenterstudien startas. Avtal upprättas vid RBC för samtliga deltagande landsting. Det innebär att forskaren endast behöver göra en ansökan i stället för en per deltagande landsting.

Register över multicenterstudier förs i en E-biobank inom varje deltagande landsting. E-biobanken är en virtuell biobank där inga prover förvaras.