Biobanksorganisation i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Biobanksansvariga

Tibor Tot, verksamhetschef Patologi och cytologi Dalarna, överläkare, ansvarig för biobank innehållande diagnostiska prover.
Jörgen Lysholm, överläkare reumatologikliniken, ansvarig för biobank innehållande prover för forskning och klinisk prövning.
Ulrika Pellas, PhD, ansvarig för E-biobank.

Biobankssamordnare

Ulrika Pellas, PhD, forskningsassistent Patologi och cytologi Dalarna.

Provsamlingar

Varje biobank innehåller ett antal provsamlingar med en utsedd person som provsamlingsansvarig.

Lokalt Biobanksråd/Vävnadsråd

Lars Wallin, Forskningschef Landstinget Dalarna
Tibor Tot och Jörgen Lysholm biobanksansvariga
Ulrika Pellas biobankssamordnare