Biobanksorganisation i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Biobanksansvariga

Verksamhetschef LmD Tibor Tot, öl klinisk patologi, för biobank innehållande diagnostiska prover.
Jörgen Lysholm, överläkare reumatologikliniken, för biobank innehållande prover för forskning och klinisk prövning.
Ulrika Pellas, PhD, för E-biobank

Biobankssamordnare

Ulrika Pellas, PhD, forskningsassistent Patologi och cytologi Dalarna

Provsamlingar

Varje biobank innehåller ett antal provsamlingar med en utsedd person som provsamlingsansvarig.

Lokalt Biobanksråd/Vävnadsråd

Bengt Malmqvist chefläkare,
Tibor Tot och Jörgen Lysholm biobanksansvariga,
Ulrika Pellas biobankssamordnare,