Biobank - Biobankslagen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården mm, trädde i kraft den 1 januari 2003. Biobankslagen omfattar prover som är tagna inom hälso- och sjukvård och som sparas i mer än två månader och kan spåras till en viss individ.

Prover tagna för forskning är undantagna från två-månadersregeln och omfattas direkt av biobankslagen.

Patienten ska få information och ge sitt samtycke till att proverna sparas i biobank vid varje provtagningstillfälle. Vid tveksamhet rekommenderas samtycke tills vidare. Det går när som helst att ändra samtycke genom att skicka in en Nej-talong.

Information till patienter, vårdpersonal och forskare finns under menyerna till vänster.