Blanketter Egen vårdbegäran

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Fyll i och skriv ut blanketten som gäller den mottagning du vill söka vård hos. Skriv under blanketten och skicka den till adress som finns angiven på blanketten.

Bariatrisk mottagning

Barn- och ungdomshabilitering Borlänge

Barn- och ungdomshabilitering Falun

Barn- och ungdomshabilitering Avesta

Barn- och ungdomshabilitering Ludvika

Barn- och ungdomshabilitering Mora

Barn- och ungdomsmedicinmottagning Borlänge

Barn- och ungdomsmedicinmottagning Falun

Barn- och ungdomsmedicinmottagning Mora

Barn- och ungdomspsykiatri Dalarna

Beroendemottagningen

Blodmottagning Falun

Bröstmottagning Mora

Diabets- och endokrinmottagning Falun

Geriatrik o rehabilitering Öppenvård Borlänge

Geriatrik o rehabilitering Öppenvård Ludvika

Geriatrik o rehabilitering Öppenvård Mora

Geriatrik och rehabiliteringsmottagning Avesta

Geriatrik öppenvård Falun

Gynekologimottagning Falun

Gynekologimottagning Mora

Hjärtmottagning Falun

Hudmottagning Falun

Hörcentral vuxna

Infektionsmottagning Falun

Kirurgimottagning Falun

Kirurgimottagning Mora

Kuratorsenhet Falun

Kuratorsenhet Ludvika

Kuratorsenhet Mora

Käkkirurgen Falun

Logopedmottagning Barn Falun

Logopedmottagning Barn Mora

Logopedmottagning Vuxen Falun

Logopedmottagning Vuxen Mora

Lung- och allergimottagning Falun

Mag- och tarmmottagning Falun

Mammografimottagningen Falun

Medicinmottagning Avesta

Medicinmottagning Ludvika

Medicinmottagning Mora

Neurologimottagning Falun

Njurmottagning Falun

Njurmottagning Mora

Ortopedimottagning Falun

Ortopedimottagning Mora

Pedagogiska hörselvården

Rehabiliteringsmedicin Öppenvård Falun

Reumatologmottagning Falun

Smärtrehabilitering Säter

STI-mottagning

Vuxenhabilitering Borlänge

Vuxenhabilitering Falun

Vuxenhabilitering Avesta

Vuxenhabilitering Ludvika

Vuxenhabilitering Mora

Vuxenpsykiatri Avesta

Vuxenpsykiatri Borlänge

Vuxenpsykiatri Falun

Vuxenpsykiatri Gagnef

Vuxenpsykiatri Ludvika

Vuxenpsykiatri Mora

Ätstörningsenheten (Dala ABC)

Ögonsjukvård Dalarna

Öron näs- och halssjukvård Dalarna