Pilotdiagnoser införda 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

De diagnoser som är införda som standardiserade vårdförlopp i Landstinget Dalarna år 2015 är:

  • Akut lymfatisk leukemi (AML)
  • Huvud- och halscancer
  • Prostatacancer
  • Cancer i urinblåsa och övre urinvägar
  • Matstrupe- och magsäckscancer

På RCC:s hemsida finns beskrivning av de standardiserade vårdförloppen.

Följ den här länken och välj det vårdförlopp du vill veta mer om.