Dalarnas läkemedelskommitté

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
  • Kommittén är landstingets expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor
  • Kommitténs arbete är reglerat enligt lagen om läkemedelskommittéer
  • Kommittén är direkt underställd landstingsstyrelsen

Läkemedelskommittén ska verka för:

  • En medicinskt rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning
  • En samstämmig läkemedelsinformation till patienter