Sjukdomar och läkemedel

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under 2005 hämtades receptförskrivna läkemedel ut för 742 miljoner kronor i Dalarna. Kostnaderna för läkemedel betalas av oss alla, i genomsnitt 2 600 kr per person – dels via skatten och dels direkt när vi hämtar ut dem på apotek. Landstingen har kostnadsansvaret för läkemedel, vilket innebär att de pengar som går till onödigt dyra läkemedel eller läkemedel som vi inte använder på rätt sätt i stället hade kunnat användas till mer angelägna insatser inom hälso- och sjukvården.

En del läkemedel används aldrig

Varje år kasseras i vårt län läkemedel för minst 70 miljoner kronor – de bör lämnas tillbaka till apoteken och bränns därefter upp. I värsta fall hamnar läkemedlen direkt i hushållssoporna och kan då skada vår miljö.

Dessa 70 miljoner kronor kan användas bättre – t.ex. till 75 nya distriktsläkare, 150 nya sjukgymnaster eller 3 stora vårdcentraler.

Studier har visat att två vanliga orsaker till att man lämnar tillbaka läkemedel är att man fått en ny ordination eller att medicinen blivit för gammal. En viktig grundorsak är då ofta att läkaren skrivit ut mer och/eller att patienten hämtat ut mer läkemedel än vad som behövs.

Ta inte ut läkemedel i onödan

Ta med dina medicinförpackningar eller recept när du går till läkaren. Du kan även be apoteket skriva ut din läkemedelsförteckning. Då undviker du att få dubbletter av medicin som du redan har. Du får inte heller recept på läkemedel som inte passar ihop.
Spara nya läkemedelsuttag tills efter läkarbesöket om du har ett sådant inbokat - förutsatt att du har tillräckligt med läkemedel hemma. Vid läkarbesöket kan medicineringen ändras och då kanske du måste kassera en förpackning som du just hämtat ut.

Läkemedelsrabatten är ett viktigt stöd för sjuka med behov av dyra läkemedel men utnyttja inte rabatten på fel sätt genom att hamstra läkemedel som du inte behöver.

Om vi alla hanterar läkemedel klokt får vi mer pengar över för andra viktiga insatser i hälso- och sjukvården.

Startförpackning

När du får en ny medicin kan det hända att du inte tål den eller att den inte passar för just dig. Prata med din läkare om en startförpackning (en liten förpackning). Idag finns startförpackning för många läkemedel.

Läkemedelskommittén uppmanar läkare att skriva ut startförpackning vid ny medicin. Likaså arbetar landets läkemedelskommittéer med att påverka läkemedelsföretagen att ta fram startförpackningar för allt fler mediciner.