Samordningsförbund

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Samarbete krävs för lyckad rehabilitering. Personer som drabbats av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbete eller studier. En kombination av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser ökar möjligheterna till en lyckad rehabilitering.

Genom länets 7 samordningsförbund samverkar kommunerna (alla utom Säter), Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna och Försäkringskassan kring sådana insatser.

Kontaktuppgifter och mer information:

www.finsamdalarna.se