Omvårdnadsråd

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Omvårdnadsrådet bildades 2015 för att lyfta fram och stärka Landstinget Dalarnas omvårdnadsarbete.

Omvårdnadsrådets uppdrag är att påverka utvecklingen inom allmän och specifik omvårdnad på alla nivåer i organisationen. Rådet ska med vetenskaplig metodik sammanställa kunskapsläget inför beslut i övergripande frågor och ska också vara rådgivande i sjukvårdsstrategiska och strukturella frågor.

Omvårdnadsrådet ska samverka internt med enheter och avdelningar inom Landstinget Dalarna och Hälso- och sjukvård Dalarna. Rådet ska också samverka externt med patientföreningar, Högskolan Dalarna och Dalarnas kommuner m. fl.

Omvårdnadsrådet består av:

Ordförande
Elisabet Franson, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ledamöter
Anna Ehrenberg, leg sjuksköterska och professor i omvårdnad
Ann- Sofie Källberg, leg sjuksköterska och lektor
Charlotte Terner, leg sjuksköterska och magister i omvårdnad vid kirurgkliniken Falu lasarett
Daniel Sundgren, Bibliotekarie
Henrietta Forsman, leg sjuksköterska och klinisk lektor
Annika Larsson leg. sjuksköterska och magister i vårdvetenskap. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Malung-Sälens kommun
Åsa Bergström, leg arbetsterapeut, adjungerad klinisk adjunkt (AKA)
Jessica Runnberg-Lagergren, leg sjuksköterska, spec diabetessjuksköterska Ludvika lasarett
Primärvård*
Psykiatri*

 

Patientrepresentanter
Vakans*

Administrativt stöd
Katarina Olsson, uvecklingsledare
katarina.olsson@ltdalarna.se

Ulla Fridh, utvecklingsstrateg
ulla.fridh@ltdalarna.se
070-2112720

* Vakans


Frågeformulär till omvårdnadsrådet

Omvårdnadsrådet kan hjälpa dig att med vetenskaplig metodik ge kunskapsunderlag och rekommendationer för omvårdnadsfrågor. Här finns nedan finns ett frågeformulär om du vill ställa en fråga till omvårdnadsrådet. Dokumentet fylls i och skickas till omvardnadsradet@ltdalarna.se

Frågeformulär till omvårdnadsrådet