Omvårdnadsråd

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Omvårdnadsrådet bildades 2015 för att lyfta fram och stärka Landstinget Dalarnas omvårdnadsarbete.

Omvårdnadsrådets uppdrag är att påverka utvecklingen inom allmän och specifik omvårdnad på alla nivåer i organisationen. Rådet ska med vetenskaplig metodik sammanställa kunskapsläget inför beslut i övergripande frågor och ska också vara rådgivande i sjukvårdsstrategiska och strukturella frågor.

Omvårdnadsrådet ska samverka internt med enheter och avdelningar inom Landstinget Dalarna och Hälso- och sjukvård Dalarna. Rådet ska också samverka externt med patientföreningar, Högskolan Dalarna och Dalarnas kommuner m. fl.

Omvårdnadsrådet består idag av:

Ordförande
Elisabet Franson, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ledamöter
Anna Ehrenberg, leg sjuksköterska och professor i omvårdnad
Anna Samuelsson, leg arbetsterapeut och verksamhetschef vid arbetsterapi och kuratorsenheten
Ann- Sofie Källberg, leg sjuksköterska och lektor
Carina Meriläinen, handläggare, patientnämnden
Charlotte Terner, leg sjuksköterska och magister i omvårdnad vid kirurgkliniken Falu lasarett
Daniel Sundgren, Bibliotekarie
Henrietta Forsman, leg sjuksköterska och klinisk lektor
Jennie Pettersson, leg sjuksköterska och magister i omvårdnad vid medicinkliniken Falu lasarett
Kommun*
Primärvård*
Psykiatri*

Patientrepresentanter
Birgitta Bjuhr
Ann- Christine Eriksson

Administrativt stöd
Charlotta Borelius, utvecklingsledare
Charlotta.borelius@ltdalarna.se
070-2406308

Ulla Fridh, utvecklingsstrateg
ulla.fridh@ltdalarna.se
070-2112720

* Vakans