Hemsjukvård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen kan man få hjälp i hemmet. Kontakta din vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.

Hemsjukvården ansvarar kommunerna för. I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Ansvaret gäller:

 • Hela dygnet, årets alla dagar
 • Både planerade och mer tillfälliga besök i hemmet
 • Förskrivning av hjälpmedel
 • Person som är inskriven i hemsjukvården och har en vårdplan
 • Alla personer, oavsett ålder och sjukdom

Vem gör vad i hemsjukvården?

Kommunen ansvarar för:

 • Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för patienter inskrivna i hemsjukvården
 • Planerade och mer tillfälliga hembesök
 • Rehabilitering i hemmet
 • Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
 • Ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet

Landstinget ansvarar för:

 • Läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården

För mer information kontakta din kommun.