När barn är anhöriga

Stäng

Kontakt

Gunilla Apell

Barnkonventionsssamordnare

023-49 01 99 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

När barn är anhöriga i hälso- och sjukvården ska personalen bemöta barn respektfullt och lyssnande och få dem att känna sig trygga och välkomna.

När föräldrar eller vårdnadshavare har en allvarlig sjukdom, skada, missbruksproblem eller avlider har hälso- och sjukvården ett ansvar att informera, erbjuda stöd och stärka patienten/vårdnadshavaren i deras föräldraroll, för att patienten ska uppmärksamma och stötta sitt barn.