Barnkonvention i praktiken

Stäng

Kontakt

Gunilla Apell

Barnkonventionsssamordnare

023-49 01 99 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Familj som vandrar hand i hand

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen är en bindande överenskommelse mellan staterna som har ställt sig bakom den och ska genomföra lämpliga åtgärder för att konventionen ska fungera i praktiken.

För att övervaka att staterna lever upp till barnkonventionen finns Barnrättskommittén i Genève.

Själva idén är att barn har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda och att få skydd mot utnyttjande och diskriminering. Barn har också rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterade. För att säkerställa barnets rättigheter krävs en kombination av åtgärder: lagstiftning, effektiva styrmedel, opinionsbildning och upplysning.