Välkommen till ungdomsmottagningarna i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Två par höjda händer. Benen hos hoppande ungdomar. Många händer läggs ovanpå varandra. En ring av händer hålls upp mot skyn.Två pusselbitar hålls upp skyn.

Till ungdomsmottagningen kan alla ungdomar gå som behöver hjälp och kanske vill prata med någon. Inget problem är för litet att tas upp och personalen har tystnadsplikt.

Vi på ungdomsmottagningen arbetar helt på ungdomars uppdrag.

Vår grundläggande tanke är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Det ska vara lätt att komma till oss med sina frågor och bekymmer, stora eller små.

Det behövs ingen remiss för att få tid och det är helt frivilligt att komma hit. Vi arbetar dels med individuell rådgivning, undersökning och behandling, dels med utåtriktad verksamhet.

I Dalarna finns 15 ungdomsmottagningar det är fritt att besöka någon av dessa. Besöken är kostnadsfria.

Åldersgräns och öppettider varierar. I menyn till vänster finns mer information via umo.se om den mottagning du vill besöka.

 

Besök ungdomsmottagningen

Man bestämmer alltid själv om man vill gå till en ungdomsmottagning. Man kan gå dit för att få svar på frågor och få hjälp med många saker som rör hur det är att vara ung. Till exempel om man:

På ungdomsmottagningarna kan man också hämta gratis kondomer om man är mellan 15-25 år.

På ungdomsmottagningen kan du träffa personal inom olika yrkeskategorier såsom barnmorska, undersköterska, kurator, allmänläkare, sjuksköterska, psykolog, och gynekolog. Bemanningen på mottagningarna varierar men det finns alltid tillgång till kurator, barnmorska och läkare.

Känns det nervöst?

Personalen har tystnadsplikt. De är dessutom vana vid att på ett professionellt sätt hantera frågor som för dig kan kännas intima.